Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

Virasil
14:50
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viaasan29 asan29
Virasil
14:50
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaasan29 asan29
Virasil
14:50
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie. Przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasan29 asan29
Virasil
14:49
0609 7335 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaasan29 asan29
Virasil
14:48
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaasan29 asan29
Virasil
14:48
Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaasan29 asan29
Virasil
14:48
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viaasan29 asan29
Virasil
14:48
Virasil
14:45
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
Virasil
14:45
9075 95f1 420
Reposted fromxpetqa xpetqa vialeszekzukowski leszekzukowski
Virasil
14:42
Virasil
14:41
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasan29 asan29
Virasil
14:40
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viaasan29 asan29
14:40
7284 bffb 420
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viaasan29 asan29
Virasil
14:40
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaasan29 asan29
Virasil
14:39
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaasan29 asan29
Virasil
14:38
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaasan29 asan29
Virasil
14:38
5862 2a80 420
Reposted frompamietaj pamietaj viaasan29 asan29
Virasil
14:37
4044 15c2 420
Reposted frommoochava moochava viaLuna- Luna-
Virasil
14:36
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaLuna- Luna-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl