Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Virasil
15:51
1434 06f6 420
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O viaflabbergasted flabbergasted
15:51
9159 75a0 420
Reposted fromaisu aisu viastarryeyed starryeyed
Virasil
15:51
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viastarryeyed starryeyed
Virasil
15:51
Virasil
15:51
Virasil
15:50

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
15:50
7768 0ea3 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viacristinaa cristinaa
Virasil
15:50
3000 8c12 420
Reposted fromSkydelan Skydelan vialadykenobi ladykenobi
Virasil
15:50
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viacristinaa cristinaa
Virasil
15:50
15:49
5361 7d56 420
Reposted fromnosmile nosmile viastraconyczas straconyczas
15:49
0765 321b 420
Virasil
15:49
7683 6b69 420
Virasil
15:49
-(...) Myślę, że w każdym głębokim smutku kryje się odrobina komizmu.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 via2708 2708
Virasil
15:49
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir via2708 2708
Virasil
15:49
3068 a0b3 420
pamiętajcie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Virasil
15:49
Człowiek musi nie bać się ingerować w naturę rzeczywistości. Świat to nie rezerwat przyrody z wielkim napisem "nie dotykaj!".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
15:49
3535 4ec5 420
Reposted fromyellowblog yellowblog viastraconyczas straconyczas
Virasil
15:48
4716 9c84 420
Reposted fromhagis hagis viastraconyczas straconyczas
Virasil
15:41
1020 b066 420
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl