Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

Virasil
00:54

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Virasil
00:52
6629 d93a 420
Reposted fromonlywhite onlywhite viadunkellicht dunkellicht
00:51
1894 7a43 420
Reposted fromlifu lifu viadunkellicht dunkellicht

March 04 2015

Virasil
23:49
8808 b786 420
Virasil
23:49
3152 ce66 420
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
23:49
1239 59fc 420
Reposted fromSphinx Sphinx viadunkellicht dunkellicht
Virasil
23:48
2983 2c32
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadunkellicht dunkellicht
Virasil
23:47

February 18 2015

18:32
Reposted fromnudes nudes viadunkellicht dunkellicht
Virasil
18:31
Virasil
18:31
4818 cd78 420
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

January 06 2015

Virasil
18:36
3403 830a 420
Reposted fromfor-witches for-witches

January 02 2015

Virasil
22:47
2378 62a8 420
Reposted fromkeepongoing keepongoing viadunkellicht dunkellicht
Virasil
22:46
8822 a192 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadunkellicht dunkellicht

December 27 2014

Virasil
23:17
Reposted fromkran kran viaFLUFFYJELLYBEAN FLUFFYJELLYBEAN
Virasil
23:16
6776 727f 420
Marco Mazzoni "The Hairy Fish"

December 24 2014

Virasil
22:51
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
Virasil
22:50
Moje myślenie o Tobie jest rozsądniejsze od mojego pisania do Ciebie. Wczoraj w nocy długo nie mogłem i nie chciałem zasnąć, przez dwie godziny leżałem bardziej na jawie niż we śnie i przez cały czas prowadziłem z Tobą bardzo intymną rozmowę. (...) była to właściwie sama tylko forma intymnej rozmowy, uczucie bliskości i oddania.
— Kafka
Reposted fromsfeter sfeter viareevive reevive
Virasil
22:50
5831 13a1
Stachura
Reposted fromoldstuff oldstuff viagronsaker gronsaker
22:45
3715 3258
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaonsen onsen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl