Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2014

Virasil
22:44
Zawsze


Wobec ciebie 
nie jestem zazdrosny. 

Przyjdź z mężczyzną 
za plecami, 
przyjdź mając ich stu we włosach, 
przyjdź z tysiącem ich od piersi do stóp, 
przyjdź jak rzeka 
pełna topielców 
na spotkanie ze wściekłym morzem, 
wieczną pianą i burzą. 

Przynieś ich wszystkich 
tam gdzie czekam:  "
zawsze będziemy sami, 
zawsze będziemy ty i ja 
sami na ziemi 
aby rozpocząć życie.
— Pablo Neruda
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viamaardhund maardhund
Virasil
22:44
5079 9b2b 420
Reposted frommariet mariet viaillumination illumination
22:41
Virasil
22:41
2069 a65a 420
Reposted fromhole-love hole-love vianoremorse noremorse
Virasil
22:40
9316 bf2a 420
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaillumination illumination
22:39
7846 a827 420
Reposted fromeffie666 effie666
Virasil
22:37
1881 1fd7 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viadunkellicht dunkellicht
Virasil
22:37
Ale temu uśmiechowi nie można było się oprzeć. Ten uśmiech mógłby wygrywać wojny i leczyć raka.
— John Green "19 razy Katherine"
Virasil
22:36
8793 9e1a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadunkellicht dunkellicht
Virasil
22:36
6810 b4a2 420
Reposted fromlove-winter love-winter viadunkellicht dunkellicht

December 19 2014

Virasil
20:27
9309 4b27 420
Reposted fromstylte stylte viawstan wstan
Virasil
20:17
0857 f047 420
Reposted fromsail sail vialikeweed likeweed
Virasil
20:12
0609 078e
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vialikeweed likeweed
Virasil
20:08
 
Ten kto myśli, że może i potrafi – może i potrafi. Ten kto myśli, że nie może i nie potrafi – nie może i nie potrafi. To bezwzględne, bezdyskusyjne prawo
— Pablo Picasso
Virasil
20:02
 
Ten kto myśli, że może i potrafi – może i potrafi. Ten kto myśli, że nie może i nie potrafi – nie może i nie potrafi. To bezwzględne, bezdyskusyjne prawo
— Pablo Picasso
Virasil
20:01
3932 fdc5 420
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vialikeweed likeweed
Virasil
20:00
4090 ba3c 420
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vialikeweed likeweed
Virasil
19:59
Traktowanie czegokolwiek zbyt poważnie nie jest zbyt poważne.
— afrykańskie powiedzenie
Virasil
19:56
Dwa są tylko miejsca dla metafizycznych jednostek w naszych czasach: więzienie i szpital wariatów.
— S-I-W
Virasil
19:54
Dwa są tylko miejsca dla metafizycznych jednostek w naszych czasach: więzienie i szpital wariatów.
— S-I-W
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl